[ Առարկա ] սովորել. [ տեքստ ] նշանակում է. [ տեքստ ]

Թիվ սովորել. ‘-’ նշանակում է. ‘+’:
✎ գրել. 2 - 1, դադարեցնել:
3