Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] bản sao

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
☞ t2 ≔ t bản sao.
✎ viết: t2, dừng lại.
2022-12-27 12:04:02
2022-12-27 12:04:02