[ Chốc lát ] bản sao

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
☞ t2 ≔ t bản sao.
✎ viết: t2, dừng lại.
2023-12-29 15:07:29
2023-12-29 15:07:29