[ Con số ] giữa: [ Con số ] và: [ Con số ]

☞ x ≔ Con số giữa: 0 và: 10.
✎ viết: x, dừng lại.
10