Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] ngày trong năm

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t ngày trong năm, dừng lại.
2022-12-27 12:03:57
360