[ Chốc lát ] ngày trong năm

☞ t ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t ngày trong năm, dừng lại.
2023-12-29 15:07:24
362