Citrine/VI | Manual

[ Con số ] nguyên

☞ x ≔ 123.
✎ viết: x nguyên, dừng lại.
☞ x ≔ 1,23.
✎ viết: x nguyên, dừng lại.
☞ x ≔ 1.000.000.
✎ viết: x nguyên, dừng lại.
123
1.23
1000000