Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] - [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘1...2...3...’ - ‘...’.
✎ viết: x, dừng lại.
1...2...3