[ Không ] văn bản

☞ x ≔ Không.
✎ viết: x văn bản, dừng lại.
Không