[ Tập tin ] viết: [ Văn bản ]

☞ f ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘test.txt’).
f viết: ‘test’.
☞ q ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘test.txt’).
✎ viết: q đọc, dừng lại.
test