Văn bản

☞ x ≔ ‘abcdef’.
✎ viết: x, dừng lại.
abcdef