Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] văn bản

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: x văn bản, dừng lại.
✎ viết: x con số, dừng lại.
2022-12-27 12:04:09
2022-12-27 12:04:09
2022-12-27 12:04:09