[ Văn bản ] viết

☞ x ≔ ‘qwerty’.
✎ viết: x viết, dừng lại.
‘qwerty’