[ Văn bản ] chữ thường

☞ x ≔ ‘ABC’ chữ thường.
✎ viết: x, dừng lại.
abc