[ Văn bản ] chia nhỏ: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘1,2,3’ chia nhỏ: ‘,’.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← ‘1’ ; ‘2’ ; ‘3’