[ Chương trình ] ký ức

☞ m ≔ Chương trình ký ức
✎ viết: m, dừng lại.