Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] nối thêm: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘123’.
x nối thêm: ‘456’.
✎ viết: x, dừng lại.
123456