[ Sách ] giá trị

☞ x ≔ Sách mới.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
✎ viết: x giá trị, dừng lại.
Loạt ← ‘ddd’ ; ‘bbb’