[ Tập tin ] tồn tại

☞ x ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp unknown).
✎ viết: x tồn tại, dừng lại.
Sai