[ Con số ] làm tròn

☞ x ≔ 5,5.
✎ viết: x làm tròn, dừng lại.
6