[ Con số ] thêm vào: [ Con số ]

☞ x ≔ 1.
x thêm vào: 2.
✎ viết: x, dừng lại.
3