[ Vật ] văn bản

☞ x ≔ Vật.
✎ viết: x văn bản, dừng lại.
Vật