[ Con số ] tuyệt đối

☞ x ≔ -7.
✎ viết: x tuyệt đối, dừng lại.
7