Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] tính cách: [ Con số ]

✎ viết: (‘.☘.’ tính cách: 2), dừng lại.