Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] loại bỏ không gian xung quanh

☞ x ≔ ‘ x ’.
✎ viết: x loại bỏ không gian xung quanh, dừng lại.
x