[ Con số ] nhân với: [ Con số ]

☞ x ≔ 5.
x nhân với: 2.
✎ viết: x, dừng lại.
10