[ Mã ] văn bản

☞ x ≔ { 1 + 1. }.
✎ viết: x, dừng lại.