[ Con số ] văn bản

☞ x ≔ 123.
✎ viết: x, dừng lại.
☞ x ≔ 1,23.
✎ viết: x, dừng lại.
☞ x ≔ 1.000.000.
✎ viết: x, dừng lại.
123
1,23
1.000.000