Citrine/VI | Manual

[ Con số ] [ Văn bản ]

☞ x ≔ 3 dollars.
✎ viết: x trình độ chuyên môn.
dollars