[ Loạt ] nối thêm: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Loạt mới.
x nối thêm: 3.
x ; 3.
x • 3.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← 3 ; 3 ; 3