Citrine/VI | Manual

[ Chương trình ] tranh luận: [ Con số ]

☞ x ≔ Chương trình tranh luận: 1.
✎ viết: x, dừng lại.
../bin/Linux/ctrvi