[ Văn bản ] chiều dài

☞ x ≔ ‘☘☘☘’.
✎ viết: x chiều dài, dừng lại.
3