Citrine/VI | Manual

[ Văn bản ] thay: [ Văn bản ] thế bằng: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘1...2...3’.
x thay: ‘...’ thế bằng: ‘,’.
✎ viết: x, dừng lại.
1,2,3